NTDO | 405 | SEZON 7 | RYSZARD SPOZNANIA WARTY POZNANIA

Bear