NTDO | 431 | SEZON 7 | TANGER | CZTERDZIEŚCI CZTERY MINUTY NIEPEWNOŚCI

Bear